Pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást, Pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást. 50 kihagyhatatlan romantikus film, nem csak nőknek

pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást

Ezt a regényt nélküle nem tudtam volna megírni. Látni akarom, ahogy a vére ömlik! Ne mondasd magadnak kétszer! A Thad Beaumont nevű, a New Jersey-beli Bergenfield városának Ridgeway negyedében született és nevelkedett kisfiú élete ban kezdődött. Két fontos dolog is megesett vele ebben az évben. Az első átformálta az életét. A második csaknem bevégezte. Thad Beaumont ebben az esztendőben tizenegy éves lett.

Januárban beküldött egy novellát az American Teen képeslap irodalmi versenyére. Júniusban levelet kapott a képeslap szerkesztőitől, melyben közölték vele, hogy dicséretben részesítették a verseny prózakategóriájában.

A levél azt is elárulta, hogy a zsűri második helyezést ítélt volna neki, ha jelentkezéséből nem derült volna ki, hogy még két év választja el attól, hogy a lap kategóriái szerinti "amerikai tini" legyen. Mindenesetre — folytatták a szerkesztők — a novellája, mely a "Marty házán kívül" címet viseli, különlegesen érett munka, és ezért gratulálnak neki.

Két héttel később megérkezett a dicsérő oklevél az American Teen-től.

Stephen King - Halálos árnyék Pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást Ezt a regényt nélküle nem tudtam volna megírni.

Expressz ajánlva érkezett. Az oklevélen a nevét olyan cifra óangol betűkkel írták ki, hogy alig tudta elolvasni. Az irat alján hatalmas, aranyszín pecsét volt az American Teen ismert fejlécével: egy vadul bugivugizó, rövidre nyírt hajú fiú és egy copfos lány sziluettjével. Anyja átölelte Thadet, aki csöndes, komoly fiú volt, de rendkívül ügyetlen, és gyakran elbotlott saját, méretes lábában; anyja tehát átölelte és csókokkal borította az arcát.

Apját az egész dolog nem érdekelte. De talán a kis Hemingway behoz nekem egy sört, miután teljesen összenyomorgattad.

Anyja nem szólt semmit Ha rokonok vagy más látogatók jöttek, mindig bevitte őket a szobába, hogy lássák. Thadből egyszer majd nagy író lesz, mondta mindig a vendégeknek. Úgy érezte, a fiút a sors nagy embernek szánta, és íme, ez az első bizonyíték. Thadet mindez nagyon zavarta, de túlságosan szerette az anyját, hogysem szóljon érte.

Minden zavara ellenére végül úgy döntött, hogy anyjának legalább részben igaza van. Nem tudta, valóban hordozza-e magában a nagy író lehetőségét, de az biztos, hogy valamiféle író lesz belőle, akármi is történjen. Miért ne? Ért hozzá. És ami még fontosabb: szereti csinálni.

Amikor a szavak valami titokzatos erőtől vezetve megfelelően sorjáztak a tolla alól, pompásan érezte magát. Ráadásul eljön majd az az idő is, amikor már nem tudják visszatartani a neki járó pénzt. Nem marad örökké tizenegy éves. A másik fontos dolog, ami pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást történt vele, augusztusban kezdődött. A fejfájások először nem voltak súlyosak, de mire szeptemberben beindult az iskola, halántékának és homlokának enyhe, lüktető görcsei maratoni hosszúságú, iszonyatos kínszenvedéssé változtak.

Amikor e fájdalom megmarkolta az agyát, csak feküdt elsötétített szobájában, a megváltó halálra várva. Szeptember végén már komolyan remélte, hogy hamarosan meghal.

Október közepére pedig a fájdalom olyan elviselhetetlen lett, hogy attól kezdett félni: nem hal meg elég hamar. A rettenetes fejgörcsök kezdetét rendszerint kísérteties hang jelezte, amit csak ő hallott. Olyan volt ez a hang, mintha a távolban ezernyi kismadár csiripelt volna. Néha mintha valósággal látta volna pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást madarakat, melyeket tucatszám a háztetőn és a távíródrótokon ücsörgő verebeknek képzelt, amilyennek tavasszal és őszönként szokta látni őket.

Végül anyja elvitte dr. Seward ophtalmoszkópjával a szemébe nézett, és megcsóválta a fejét. Azután behúzta a függönyt, eloltotta a villanyt, és utasította Thadet, hogy a rendelő falának egy fehér foltjára meressze a szemét. Elővett egy zseblámpát, és gyors egymásutánban ki-be kapcsolgatta, villogtatva az éles fénykört, melybe a fiúnak bele kellett néznie.

injekcióval hagyja abba a dohányzást

Thad megrázta a fejét. Nem érzed úgy, hogy mindjárt elájulsz? Ismét megrázta a fejét. Például rothadó gyümölcs vagy égő rongy szagát? Hallod őket, miközben a villogó fénybe nézel?

És kétségtelen, hogy feszült, érzékeny gyereknek látszik. Addig azonban, attól tartok, a gyereknek ki kell bírnia. De nem az idegei voltak, nem is migrén — és korántsem volt vége. Egyik reggel, négy nappal mindenszentek előtt Shayla Beaumont meghallotta, hogy az egyik gyerek, akivel Thad mindennap együtt várt az iskolabuszra, üvölteni kezd.

Kinézett a konyhaablakon, és látta, hogy a fia görcsökben fetreng a járdán. Uzsonnásdoboza mellette hevert, a rengeteg gyümölcs és szendvics szanaszét gurult a járda aszfaltján.

Shayla kirohant, félrelökdöste a többi gyereket, azután csak állt ott a fia fölött reménytelenül, még attól is félve, hogy megérintse. Ha a Mr. Reed vezette nagy, sárga busz csak egy kicsit később érkezik Thad valószínűleg a házuk ajtajában hal meg. Reed azonban szanitécként szolgált Koreában. Sikerült hátrafeszítenie a fiú fejét és megnyitnia a levegő útját, mielőtt Thad megfulladt volna a saját, lenyelt nyelvétől.

Mentő szállította a Bergenfield megyei kórházba.

Tartalom ajánló

Történetesen egy Hugh Pritchard nevű orvos ült az ügyeletesszobában, kávét szürcsölve és golfsikereivel dicsekedve egyik barátjának, amikor a gyereket betolták. Ez a Hugh Pritchard véletlenül a legjobb idegsebész volt New Jerseyben.

Azonnal röntgenfelvételeket kért, majd alaposan megvizsgálta őket. Utána a felvételeket megmutatta Beaumontéknak, s különösen fölhívta a figyelmüket arra a halvány árnyékra, melyet sárga irónjával bekarikázott.

hogyan áll helyre a test, ha leszokik a dohányzásról

Pritchard —, igen: rohama volt. Ha viszont úgy érti, hogy epileptikus rohama volt, majdnem egészen biztos vagyok abban, hogy nem. Egy efféle súlyos roham bizonyosan grand mal lett volna, Thad azonban semmilyen módon nem reagált a Litton-fénytesztre. Sőt, ha grand mal epilepsziája lenne, nem is kellene orvos ahhoz, hogy ezt maguk is észrevegyék.

Ott járná a vitustáncot a nappali szőnyegén minden alkalommal, ha a tévéjükön a kép futni kezd. Pritchard visszafordult az átvilágítóra fölfeszített röntgenfelvételhez.

Hagyja abba a speciális cigaretta dohányzását

Föltehetőleg még kicsi, és remélhetőleg jóindulatú. Glen Beaumont mozdulatlan arccal bámult pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást orvosra, mellette álló felesége pedig belezokogott a zsebkendőjébe. Pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást nélkül sírt. Ez a néma bánat az éveken át tartó házastársi tréning következménye volt. Glen keze gyorsan járt, ütései fájtak, és szinte sosem hagytak nyomot. Tizenkét évnyi néma bánat után Shayla talán már akkor sem tudott volna hangosan sírni, ha akar.

Beaumont, de azt hiszem, egy feltáró műtétre valóban szükség van. Magában pedig azt gondolta: ha tényleg van Isten, és tényleg a saját képére teremtett bennünket, elképzelni is szörnyű, miért mászkál ilyen átkozottul sok efféle pasas a világon, annyi pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást ember sorsával a kezében.

Glen hosszan hallgatott. Fejét lehajtotta, szemöldökét ráncba húzta a töprengés. Végül fölnézett, és föltette a kérdést, amely legjobban foglalkoztatta: — Ne kíméljen bennünket, doki, mondja meg az igazat!

Mennyibe fog ez kerülni? A műtősnővér látta meg először. Sikolya éles volt, és hosszan visszhangzott a műtőben, ahol a legutóbbi negyedóra során nem hallatszott más, mint dr. Pritchard elmormolt utasításai, a lélegeztetőgép sziszegése és a Neglifűrész kurta, magas hangú visítása.

A nővér hátratántorodott, nekiütközött egy kerekes Ross-tálnak — melyre legalább kéttucatnyi műszert raktak ki szép rendben —, és az egészet feldöntötte.

gyógyszerek köhögés kezelésére dohányzáskor

A Ross-tál visszhangos csörömpöléssel zuhant a kőpadlóra, s a nagyobb zajt a műszerek halkabb, csilingelő csengés-bongása követte. Hangja teli volt megdöbbenéssel és méltatlankodással.

Annyira elfeledkezett magáról, pszichóval együtt hagyta abba a dohányzást már meg is indult a zöld műtősköpenyében rémülten menekülő ápolónő után.

Albertson, aki Pritchardnak asszisztált a műtétnél, papucsos lábával bokán rúgta a főnővért. Gyerünk, gyerünk! A főnővér lehajolt, kezdte összeszedni a műszereket. Ha leszokok a dohányzásról, mi fog történni lélegzett, az események szemlátomást megzavarták, de lassan visszanyerte önuralmát.

Pritchard mintha mindebből semmit sem vett volna észre. Konok figyelemmel bámult abba a kis ablakba, amelyet Thad Beaumont koponyáján nyitottak. Az ilyesmit tanítani kéne. Ha nem a saját szememmel látnám A sterilizátor sziszegése mintha magához térítette volna. Albertsonra meredt. A Sunday Times keresztrejtvényét fejti?

Vonszolja már ide magát azokkal a műszerekkel! A főnővér — új tálra rakva a műszereket — már rohant is. Albertson odagördítette a műtőasztalhoz az elszívópumpát. Tudomást sem vett a főnővérről, aki elugrott az útból, közben ügyesen egyensúlyozva a műszeres tálcát. Pritchard az altatóorvosra nézett. Jó vérnyomás, ez minden, amit kérek.

Olyan szabályosan ver a szíve, mint a kalapács. Elszívást, Lester! Ne csiklandozd azzal a nyavalyás géppel! Albertson odatartotta a seb széléhez a szivattyút, és megtisztította ingyenes leszokás támogatása vértől.

A monitorok a háttérben egyenletesen, megnyugtatóan sípoltak, bip-bipeltek. Váratlanul sziszegő hang hallatszott. Albertson szájából jött, ahogy rémülten beszívta a levegőt. Úgy érezte, hirtelen vad erővel gyomorszájon vágja a látvány. Ó, Jézus Krisztusom! Egy pillanatra hátratántorodott, azután közelebb hajolt. Maszkja fölött, szarukeretes szemüvege mögött szeme kitágult, s megcsillant benne a rémült kíváncsiság fénye.

Már olvastam ilyesmiről, de sosem hittem volna, hogy valaha látni fogom. Thad Beaumont agyának olyan színe volt, mint egy tengeri kagyló külsejének: középszürke, a rózsaszín halvány árnyalataival. Az agykéreg sima felszínéből egy rosszul formált, vakon pislogó emberi szem meredt ki. Az agy gyöngéden lüktetett, és a szem is vele együtt. Mintha kacsintani akart volna feléjük. Ez — a kacsingató szem látványa — kergette ki a szerencsétlen fiatal nővért a műtőből.

Leszámítva persze, hogy gond a sebész számára.

hagyja abba a dohányzást a nikotin kimenetén

Történetesen olyan gond, amin úrrá tudunk lenni. Loring, az altatóorvos közelebb hajolt: — Megengedi, hogy megnézzem, dr. Ez olyasmi, amit majd elmesélhet az unokáinak.

Fontos információk